Rólunk

Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület
Postai címe: Budapest 1365 Pf. 748.
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Honlapja: nfi.hu

Vezérigazgatóság

A Vezérigazgatóság segíti és támogatja a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek), továbbá az Igazgatóság és az NFI Felügyelő Bizottságának munkáját, valamint ellátja az adminisztrációs és iktatási feladatokat.  

Jogi igazgatóság

Jogi igazgatóság feladata az NFI jogi ügyeinek ellátása. A Jogi igazgatósághoz tartozik a Pályázati rendszer jogi támogatását ellátó részleg. A Jogi igazgatóság működését a Jogi Igazgató vezeti.  

A Jogi igazgatóság feladatát képezi különösen:

- az NFI jogi képviseletének ellátása hatóságok és más harmadik személyek előtt;
- az NFI belső ügyeiben a jogi szakmai szempontból történő közreműködés;
- az NFI jogi ügyeivel kapcsolatos beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése;
- általános jogi tanácsadás az NFI működését érintő ügyekben;
- a döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában való részvétel;
- az NFI által kötendő szerződések véleményezése;
- belső szabályzatok kidolgozása, módosítása;
- NFI tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok követése és módosításukban történő részvétel;
- a filmszakmai kormánybiztos által benyújtandó kormány-előterjesztések előkészítésében való közreműködés, valamint a filmszakmát érintő kormányzati anyagok véleményezése; - kapcsolattartás a kormányzati és egyéb állami szervekkel;
- kapcsolattartás az Európai Unió filmszakmai kérdésekkel foglalkozó szerveivel, az NFI képviselete e szervek előtt (a Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatósággal egyeztetett módon), továbbá kapcsolattartás a filmtámogatási rendszer hazai kormányzati szerveivel;
- az Mktv. 35. § (9) bekezdése szerinti gazdasági társaság részére jogi támogatás nyújtása  

A Pályázati rendszer jogi támogatását ellátó részleg feladata:  

- a Támogatási Szabályzat aktualizálása, módosítása, a módosítások egyeztetése az érintett igazgatóságokkal;
- kapcsolattartás a Támogatásokat Vizsgáló Irodával és a Nemzeti Filmirodával a mozgóképszakmai támogatásokat érintő kérdésekben;
- pályázati eljáráshoz, támogatásokhoz kapcsolódó jogi tanácsadás a Gyártás Támogatási igazgatóság részére;
- pályázati kiírások előkészítése, egyeztetése;
- a Döntőbizottságok működésével kapcsolatos jogi kontroll biztosítása, igény szerint részvétel az ülések előkészítésén és az üléseken, a felmerülő jogi jellegű kérdések megválaszolása;
- pályázatokhoz benyújtott szerződések jogi szempontú véleményezése, egyeztetés a pályázókkal, hiánypótlások kezelése;
- támogatási szerződések előkészítéséhez jogi támogatás nyújtása    

Képzési igazgatóság

A Képzési igazgatóság vezetője a Képzési Igazgató.  

A Képzési igazgatósághoz tartoznak az alábbi tevékenységek:  

- az NFI által kiírt képzési pályázatok teljes körű lebonyolítása (a pályázati felhívások egyeztetése, elkészítése, a pályázat koordinálása, a kapcsolódó szerződések egyeztetése, elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, a képzési programok megvalósításának ellenőrzése);
- képzési programok folyamatos fejlesztése, szakmai együttműködések kialakítása hazai és nemzetközi szinten egyaránt;
- programszervezési feladatok ellátása (előadások, táborok, stb. szervezése);
- a filmes gyakornok rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a filmesgyakornok.hu weboldal működtetése, fejlesztése;
- az igazgatóság működését érintő tartalomfejlesztési feladatok ellátása, arculattervezés;
- filmszakmai kutatások vezetése;
-pályaorientációs tevékenység (tartalomfejlesztés, programszervezés);
- Inkubátor program szervezése;
- mozgóképszakmai rendezvények szervezése;
- mozgóképszakmai hozzájárulások igazolása;
- állandó és eseti jellegű projektek koordinációja  

Forgatókönyv Fejlesztési igazgatóság

A Forgatókönyv Fejlesztési igazgatóság működését a Forgatókönyv Fejlesztési Igazgató vezeti.  

A Forgatókönyv Fejlesztés igazgatósághoz tartoznak a forgatókönyv-olvasók és a forgatókönyvfejlesztők. A Forgatókönyv Fejlesztési igazgatóság feladata az Mktv.-ben foglalt filmterv-fejlesztéssel, és a pályázatok alapját képező szerzői művek (különösen szinopszisok, treatmentek, forgatókönyvek) értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az NFI-hez benyújtott érvényes pályázatok a Gyártás Támogatási igazgatóság Pályázati Adminisztrációjáról a Forgatókönyv Fejlesztési igazgatóságra kerülnek, ahol a forgatókönyvolvasók a benyújtott forgatókönyv (pályázati anyag) alapján összefoglalót és előzetes véleményt (a továbbiakban: olvasói vélemény) készítenek. Az olvasói véleményt a Forgatókönyv Fejlesztési Igazgató – javaslatával együtt – továbbítja a Filmszakmai Döntőbizottság felé. A forgatókönyv-fejlesztők segítséget nyújtanak és közreműködnek a támogatott forgatókönyv fejlesztése során.  

Gyártás Támogatási igazgatóság

A Gyártás Támogatási igazgatóság működését a Gyártás Támogatási Igazgató vezeti.

A Gyártás Támogatási igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:
-        a szakmai és pénzügyi ellenőrök,
-        a támogatási szerződésekért felelős koordinátorok, valamint
-        a Pályázati Adminisztráció.  

A Gyártás Támogatási Igazgató véleményezi a filmgyártási és filmgyártás-előkészítési pályázatokat és azokat döntési javaslatával a Döntőbizottságok elé terjeszti. Gyártási szempontból megvizsgálja továbbá a támogatási szerződés megkötéséhez a támogatott pályázó által benyújtott dokumetumokat. A szakmai és pénzügyi ellenőrök feladata a támogatott cél megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése.  

A támogatási szerződés teljesítését a szakmai ellenőr szakmai szempontból ellenőrzi. Feladata a gyártási folyamatot és a költségekkel való elszámolást folyamatosan felügyelni, ezáltal segíteni a zökkenőmentes munkát. A szakmai ellenőr jogosult a támogatott filmalkotás gyártási helyszínein is megjelenni és a filmalkotási folyamatot figyelemmel kísérni.

A pénzügyi ellenőr feladata a támogatások felhasználásának és a filmalkotás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés alapján a Gyártás Támogatási Igazgató közreműködésével elkészíti a jegyzőkönyvet, amelyet az NFI továbbít a Nemzeti Filmiroda felé az Mktv. 31/G. § (1) bekezdése alapján. 

A pénzügyi ellenőr vizsgálja a támogatott projektek szerződésben rögzített finanszírozás szerinti elszámolásának szabályszerűségét, az elszámolások főkönyvben való szerepeltetését, az elszámolásban feltüntetett és az eredeti bizonylatok adatainak egyezőségét, az ÁFA elszámolások szabályszerűségét, a teljesítések igazolását a számlákon és az alapokmányokon, az érvényesítés és az utalványozás meglétét, az elkülönített nyilvántartások vezetését, a részfinanszírozásokhoz kapcsolódó jelentéseket, elszámolásokat. Vizsgálja továbbá

a)     a benyújtott elszámolás szerződésben foglaltaknak való megfelelőségét,
b)     a teljes produkcióhoz kapcsolódó kiadásoknak a költségvetéssel való összhangját,
c)     a kiadásba helyezett tételek számszaki helyességét,
d)     az elszámolásban szereplő tételek bizonylatait formai és tartalmi szempontból,
e)     a pályázat lezárása előtt a gyártási ellenőr véleményének dokumentálását.  

A szakmai és pénzügyi ellenőr jogosultak a támogatott könyvelési és egyéb irataiba betekinteni, a támogatott székhelyén, a tevékenység kifejtésének helyszínén jelen lenni, a támogatotthoz és közreműködőihez kérdéseket intézni.

A támogatási szerződésekért felelős koordinátorok feladata a támogatási szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos iratok megfelelőségi vizsgálatának elvégzése, a szerződéskötési dokumentációk összeállítása, a kedvezményezettekkel és támogatottakkal való kapcsolattartás, az őket illető jogokról, illetve terhelő kötelezettségekről tájékoztatás nyújtása.  

A Pályázati Adminisztráció érkezteti az NFI-hez benyújtott pályázatokat, feladata a pályázatok kezelésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, így különösen

-              a pályázati kiírások bonyolítása, kapcsolattartás a pályázókkal
-              a pályázatok átvétele és regisztrálása
-              a döntés-előkészítési információk összeállítása
-              a pályázatok illetékes szervezeti egységekhez történő továbbítása
-              a pályázati kiértesítések elkészítése a döntésekről, gondoskodás azoknak a pályázók részére történő kézbesítéséről
-              pályázatok nyilvántartása, kezelése    

Filmlabor Igazgatóság

A Filmlabor igazgatóság működését a Filmlabor Igazgató vezeti.  

A Filmlabor igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:  

-        Titkárság;
-        Projekt management részleg;
-        Digitális utómunka stúdió;
-        VFX stúdió;
-        Digitális restaurálás részleg;
-        Filmlaborálás részleg;
-        Műszaki és fejlesztési részleg  

A Titkárság feladata a Filmlabor Igazgató és a Filmlabor igazgatóság menedzsmentjének támogatása, üzleti levelezés bonyolítása, találkozók, belsős rendezvények szervezése. Ellátja a Filmlaborba beérkező iratok, számlák, szerződések adminisztrációs és iktatási feladatait. Előkészíti és segíti a Filmlabor igazgatóság munkavállalóival kapcsolatban felmerülő személyzeti ügyekben a bérszámfejtés/HR munkáját. Beszerzi a Filmlabor működésével kapcsolatos fogyó eszközöket, reprezentációs tételeket. Igény esetén együttműködik az Működéstámogatási Vezérigazgató-helyettes irányítása alatt működő Üzemeltetéssel a tárgyaló kiadásának kezelésével, a bérlőkkel való kapcsolattartással, a műszaki beszerzések során felmerülő adminisztrációs ügyintézésel kapcsolatban.  

A Projekt management részleg feladatai:

-        a Filmlabor igazgatóság hazai és nemzetközi ügyfeleivel történő kapcsolattartás, árajánlatok készítése, a piaci környezet figyelemmel kísérése, megállapodások, szerződések kötése, a Filmlabor által elvégzett munkák és szolgáltatások számláztatásának előkészítése, teljesítési igazolások kiállítása; a kapcsolódó produktív területeket érintő munkafolyamatok koordinálása, a kellék és késztermék forgalom dokumentálása;
-        nemzetközi szerződések és tenderek kidolgozása, az elnyert külföldi munkák Filmlaborban történő gyártási/restaurálási folyamatainak nyomonkövetése;
-        a Filmarchívum igazgatóság részére a film digitalizálási és restaurálási munkafolyamatok koordinálása;
-        a Filmlabort érintő PR és marketing feladatok ellátása  

A Digitális utómunka stúdió feladata a gyártási folyamat alatt álló produkciók illetve a felújítandó archív filmek digitális utómunkálataival kapcsolatos megbízatások szervezése és ellátása:

-        mozifilm és TV produkciók tekintetében felmerülő feladatok: 16/35 mm-es lefor-gatott és előhívott negatív filmek digitalizálása; digitális forgatáshoz helyszíni adatmentés biztosítása, digitális forgatott anyag  konverziója (formátum váltása webdailies-hez és vágáshoz); napi anyagok feltöltése felhőbe (webdailies szolgáltatás); vágási munkák, vágórendszerek bérbeadása; külső és belső VFX munkák kiszolgálása, a kész VFX anyagok beillesztése; konformálás; digitális fényelés; hangstúdiókkal való együttműködés; digitális végtermék gyártás mozi, TV és egyéb bemutatókhoz, archiváláshoz; 35 mm-es film kép és hang negatív levilágítás;
-        a Filmarchívum igazgatóság és egyéb archívumok, intézmények részére felmerülő munkák: képforrás képkockák szerinti digitalizálása; hangforrás digitalizálás; digitális fényelés; filmhang restaurálás; digitális végtermék gyártás mozi, TV és egyéb bemutatókhoz, fesztiválokhoz, archíváláshoz; 35 mm-es film kép és hang negatív levilágítás  

A VFX stúdió feladata:

-        vizuális effektek, filmtrükkök, főcímek készítése; a Filmlabor igazgatósághoz érkező gyártás alatt álló filmekkel kapcsolatos vizuális-effekt megbízatások; speciális archív helyreállítások, illetve hasonló feladatok magas szintű szakmai ellátása  

A Digitális restaurálás részleg feladata a digitális archív felújítások magas szintű szakmai ellátása:

-        a Filmarchívum igazgatóság részére a digitalizált archív filmek képkockánkénti restaurálása;
-        Hazai múzeumok, szervezetek, intézmények részére: szakmai jellegű filmes anyagok, hagyatékok képrestaurálási munkáinak elvégzése
-        Külföldi filmarchívumok és egyéb filmes intézmények részére: a digitalizált archív filmek képkockánkénti restaurálása  

A Filmlaborálás részleg feladatai:

-        filmkezelési és filmlaborálási folyamatok ellátása: archív filmek jegyzőkönyvezése, fizikai rendbehozatala, digitalizálásra, vagy kopírozásra alkalmas állapotba hozása
-        16 és 35 mm-es, fekete-fehér vagy színes kameranegatívok (képfelvételek) előhívása, 35 mm-es filmre visszaírt kép és hang előhívása, kopírozás, kopírozott másolatok előhívása, 35 mm-es mese diafilm kopírozás és előhívás, 35 mm-es kópia lézeres feliratozás;
-        a laborálási folyamatokhoz kapcsolódó filmtisztítás, valamint laborálási vegyszerek kezelése, vegyszer, filmnyersanyag és egyéb segédanyagok készletkezelése (SERPA);
-        filmkellékek és kópiák szakszerű kezelése, tárolása;
-        logisztikai szolgáltatás: digitális és film-alapú kópiák, mozi reklámanyagok tárolása és postai kiszállítása külsős partnerek megbízása alapján illetve digitális és film-alapú kópiák tárolása és nemzetközi szállítmányoztatása a Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóság igényei szerint  

A Műszaki és fejlesztési részleg feladatai:

-        az NFI telephelyét képező Budakeszi úti irodaház NFI birtokában lévő hasznosítható területeinek hasznosítása, a kapcsolódó bérleti szerződések ügyintézése, valamint a számlázási rendelkezések kiadása;
-        a Filmlabor igazgatóság működéséhez szükséges filmtechnikai eszközök, analóg, digitális és egyéb tevékenységeket ellátó gépek üzemeltetése, fejlesztése és technológiai karbantartása;
-        piaci és technológiai igényeknek megfelelő műszaki megoldások folyamatos fejlesztése, megújítása;
-        a kapcsolódó beruházások megtervezése, a szükséges közbeszerzések műszaki leírásának elkészítése, a megvalósítás koordinálása;
-        kapcsolatot tart a hazai és a nemzetközi gépbeszállító cégekkel    

Filmarchívum igazgatóság

A magyar és egyetemes mozgóképkultúra tárgyi, írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, digitalizálásával kapcsolatos feladatokat az NFI akként látja el, hogy közgyűjteményként működteti a Filmarchívum igazgatóságot. Az NFI a Filmarchívum igazgatóság működtetése keretében gondozza a részére jogszabály alapján vagy más módon átadott filmalkotásokat és e törvény szerint filmalkotásnak nem minősülő, más szerzői műveket, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat.  

A Filmarchívum igazgatóság működését a Filmarchívum Igazgatója vezeti.  

A Filmarchívum igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:  

-        Gyűjteményi és kutatási részleg;
-        Digitalizálási és felújítási részleg;
-        Üzletfejlesztési szervezeti részleg;
-        Műszaki és fejlesztési részleg;
-        Szakkönyvtár  

A Gyűjteményi és kutatási részleg feladata a magyar nemzeti filmvagyonba tartozó és más magyar archív filmanyagok (játék- és rövidfilmek, rajzfilmek, filmhíradók, dokumentumfilmek, művészeti filmek, hang és szinkronanyagok) és az azokhoz kapcsolódó kellékanyagok (fotó, plakát, jelmez- és díszletterv, könyvtári anyagok) folyamatos gyűjtése, bevizsgálása, archívumi digitalizálása, feldolgozása, szakszerű megőrzése. Feladatai közé tartozik a magyar nemzeti filmvagyon oktatási segédanyagként való bevezetése a közoktatási rendszerbe.  

A Digitalizálási és felújítási részleg feladata az NFI által készített Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Program, a Filmlabor igazgatósággal és más alvállalkozókkal történő szakszerű végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, a magyar nemzeti filmvagyon hosszútávú megőrzése és a magyar filmek hatékony terjesztésének biztosítása érdekében. Feladatai közé tartozik a Filmarchívum Üzletfejlesztési szervezeti egységét kiszolgáló videószolgáltatás ellátása.  

Az Üzletfejlesztési szervezeti részleg feladata a magyar nemzeti filmvagyonba tartozó és más magyar archív filmanyagok és filmrészletek teljes körű belföldi és külföldi terjesztése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a Magyar Állam, mint tulajdonos képviselőjével kötött vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően, továbbá e tevékenységgel összefüggő teljes körű adminisztráció. Feladata a Filmarchívum tevékenységéhez kapcsolódó kommunikáció és PR tevékenység az NFI illetékes szervezeti egységeivel együttműködve.  

A Műszaki és fejlesztési részleg feladata az Filmarchívum technológiai igényeinek folyamatos feltérképezése, technológiai háttér kutatása, megtervezése, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések felügyelete és megvalósításának koordinálása. A szakszerű munkavégzéshez szükséges technológiai fejlesztések és az optimális munkafolyamatok meghatározása és felügyelete a Filmarchívum illetékes szervezeti egységei által megfogalmazott javaslatok figyelembevételével. Biztosítja a Filmarchívum szakmai tevékenységének zavartalan üzemmenetét, ideértve a szakmai tevékenységet kiszolgáló gépek és a berendezések üzembiztos használatát, azok fenntartását és működőképeségét.  

A Szakkönyvtár országos feladatkörű filmtudományi szakkönyvtár, melynek célja és feladata a Magyarországon nyomtatásban megjelent filmtudományi, filmművészeti dokumentumok, ill. a filmtechnika, filmipar, filmpolitika, valamint filmforgalmazás körébe tartozó szakanyagok teljességre törekvő gyűjtése, feldolgozása, megőrzése.  

MAFILM igazgatóság

A MAFILM igazgatóság működését a MAFILM Igazgatója vezeti.  

A MAFILM igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:  

-        Produkciós részleg;
-        Jelmez részleg;
-        Fegyver részleg;
-        Titkárság  

A Produkciós részleg fő tevékenysége: film- tv- reklám produkciók, egyéb rendezvények igényeinek kiszolgálása stúdiók, külső díszletek biztosításával.
A produkciókkal, megrendelőkkel való kapcsolattartást és egyéb feladatokat az Igazgató és a produkciós részleg vezetője látja el. A 1145 Budapest, Róna u. 174. és a 2151 Fót, Keleti M. u. 16. szám alatti ingatlanok kapcsán ingatlan bérbeadási tevékenység ellátása (irodahelyiségek, raktárak, műhelyek).  

A Jelmez részleg feladata a jelmezek bérbeadása, valamint a jelmezek jelmezraktárban történő szakszerű tárolása, rendszerezése, megóvása, kezelése, raktári nyilvántartások vezetése, kezelése, jelmeztervezők és kivitelezők igénye alapján a produkciók igényeinek kiszolgálása.  

A Fegyver részleg feladata a fegyverek jogszabályokban és rendeletekben előírt szakszerű raktározása, karbantartása és megóvása, valamint javítása, a produkciók részére bérbeadott fegyverek javítása, esetleges átalakítása. Feladata továbbá fegyverek bérbeadása, valamint a külföldi bérmunkák magyarországi forgatásához külföldről behozott fegyverek export-import tevékenysége és tárolása.  

A Titkárság feladata a MAFILM működését segítő általános adminisztráció ellátása.   

Megfelelést Támogató Szervezeti Egység

A megfelelést támogató szervezeti egység a Vezérigazgatónak alárendelve végzi tevékenységét. A szervezeti egységet a megfelelést támogató szervezeti egységvezető irányítja. A megfelelést támogató szervezeti egység létszámát a Vezérigazgató jogosult meghatározni a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „R.”) 9.§-a szerint. Az R. szerinti megfelelésért felelős jogállására, összeférhetetlenségére, valamint feladataira vontakozóan a R. mindenkori szabályai, valamint az R. hatálybalépését követően kihirdetett jogforrások (ideértve a miniszteri szintű irányelvek) rendelkezései az irányadók.    

Belső ellenőr (szervezeti egység)

A belső ellenőr a tevékenységét a Vezérigazgatónak alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik. A Vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság közötti irányítási hatásköröket a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: „Takarékos tv.”) 7/J.§-a határozza meg. A belső ellenőr kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntések a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.  

A belső ellenőr munkaviszonya létesítésének és fenntartásának feltétele, hogy az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásban szerepeljen. A belső ellenőr fentieket meghaladó jogállására, összeférhetetlenségére, valamint feladataira vonatkozóan a Takarékos tv., az R. mindenkori szabályai, valamint az későbbiekben kihirdetett jogforrások (ideértve a miniszteri szintű irányelvek) rendelkezései az irányadók.  

Gazdasági szervezeti egység

A Gazdasági szervezeti egység működését a Főkönyvelő vezeti.

A Gazdasági szervezeti egység az NFI és többségi tulajdonú leányvállalatai esetében látja el a számviteli, bérszámfejtési és más gazdasági feladatokat.A Gazdasági szervezeti egység feladataihoz tartozik:

az NFI és a többségi tulajdonú leányvállalatok esetében:

-              teljeskörű számviteli tevékenység;
-              a kötelező adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása;
-              számviteli tevékenység belső szabályozásának kialakítása;
-              eljárás az illetékes hatóságok előtt a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben;
-              havi ill. negyedéves könyvviteli zárlat készítése;
-              éves és évközi könyvvizsgálat lebonyolítása;
-              az éves beszámoló elkészítése és közzététele;
-              szállítói és vevői szerződések gazdasági szempontú véleményezése;
-              a tevékenység adózási szempontból történő támogatása, esetenként külső szakértő bevonásával;
-              adóbevallások elkészítése és benyújtása;
-              társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása az NFI esetében;
-              társadalombiztosítási ügyviteli feladatok ellátása a leányvállalatok esetében;
-              teljeskörű bérszámfejtés, munkaügyi feladatok ellátása;
-              egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban állók számfejtése, ügyintézése;
-              bérekhez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások elkészítése;
-              az NFI által magánszeméllyel kötendő megbízási, felhasználási és jogdíj szerződések véleményezése;
-              a Cafetéria rendszer figyelemmel kísérése ill. kezelése;
-              egyéb belső szabályzat alapján fizetendő juttatás figyelemmel kísérése ill. kezelése
-              segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása  

ezen felül az NFI esetében:

-              filmszakmai támogatások finanszírozását biztosító bankszámlák és a letéti számla kezelése, házipénztár működtetése;
-              belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolások, ügyintézés;
-              közvetett támogatások ügyintézése és hatósági egyeztetése;
-              a tulajdonos és egyéb szervezetek által nyújtott támogatások nyilvántartása, elszámolása és könyvvizsgálata;
-              a gazdasági folyamatok kialakítása és működtetése;
-              az egyes igazgatóságokon, szervezeti egységeknél dolgozó gazdasági munkatársak tevékenységének szakmai támogatása;
-              az NFI tulajdonában lévő eszközök nyilvántartása, leltározása, adatszolgáltatások elkészítése;
-              az NFI vagyonkezelésében lévő eszközök nyilvántartása, leltározása, adatszolgáltatások elkészítése;
-              közreműködés a belső ellenőrzés során az adósságot keletkeztető ügyleteinek vizsgálatánál, és szükség esetén más belső ellenőrzéseknél;
-              gondoskodás a Gazdaság szervezeti egység területén dolgozó szakemberek szakmai ismereteinek szinten tartásáról és fejlesztéséről  

Pénzügyi szervezeti egység

A Pénzügyi szervezeti egység működését a Pénzügyi szervezeti egység vezetője vezeti.

A Pénzügyi szervezeti egység végzi az NFI és többségi tulajdonú leányvállalatai pénzügyi feladatainak ellátását. A Pénzügyi szervezeti egység feladataihoz tartozik:

az NFI és a többségi tulajdonú leányvállalatok esetében:

-              teljeskörű pénzügyi tevékenység;
-              a kötelező adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása;
-              a pénzügyi tevékenység belső szabályozásának kialakítása;
-              eljárás az illetékes hatóságok előtt a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben;
-              közreműködés a könyvvizsgálatok során;
-              közreműködés az éves beszámoló elkészítésében  

ezen felül az NFI esetében:

-              kintlevőségek nyomon követése, behajtása;
-              likviditás biztosítása, cash-flow kimutatás készítése;
-              befektetések előkészítése és ügyintézése;
-              támogatási keretösszegek nyomon követése;
-              forint és deviza alapú bankszámlák kezelése, bankkártyák kezelése, banki ügyintézés;
-              gondoskodás a pénzügy területén dolgozó szakemberek szakmai ismereteinek szinten tartásáról és fejlesztéséről    

Beszerzési és közbeszerzési szervezeti egység

A Beszerzési és közbeszerzési szervezeti egység működését a Beszerzési és közbeszerzési szervezeti egység vezetője vezeti.

Beszerzési feladatok:

-        az éves üzleti terv részét képező beszerzési terv elkészítése;
-        az NFI különböző szervezeti egységeinél felmerült és kezdeményezett beszerzési igény engedélyeztetési folyamatának koordinálása;
-        a beszerzési tevékenység belső szabályozásának kialakítása;
-        a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a beszerzési eljárást lefolytató szervezeti egységek szakmai támogatása;
-        a beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése;
-        a Szinergia irányelv alapján keletkező adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatok ellátása;
-        keretszerződések értékének nyomonkövetése;
-        lejáró szerződések figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele;
-        a beszerzés területén dolgozó szakemberek tevékenységének szakmai irányítása  

Közbeszerzési feladatok:

-        az éves üzleti terv részét képező közbeszerzési terv elkészítése;
-        az NFI-nél, mint ajánlatkérőnél felmerülő közbeszerzési eljárások lefolytatása, külső szakértőkkel (FAKSZ) lebonyolításra kerülő eljárások esetén azok koordinációja;
-        kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat lefolytató, illetve azok minőségbiztosítási feladatait ellátó külső szakértőkkel (FAKSZ);
-        a kommunikációs beszerzésekkel/közbeszerzésekkel és a szervezetfejlesztési feladatokkal összefüggő adatszolgáltatási, engedélyeztetési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése az NKOH Portálon keresztül;
-        az informatikai beszerzésekkel/közbeszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási, engedélyeztetési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése a DKÜ Portálon keresztül;
-        a közbeszerzésekkel kapcsolatos külső és belső adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése;
-        a közbeszerzési tevékenység belső szabályozásának kialakítása;
-        közbeszerzési eljárás keretében megkötött keretszerződések értékének nyomon követése;
-        közbeszerzési eljárás keretében megkötött lejáró szerződések figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések megtétele;
-        a közbeszerzési eljárások előkészítésén dolgozó külső szakemberek és belső munkavállalók tevékenységének szakmai irányítása  

Kontrolling szervezeti egység

A Kontrolling szervezeti egység vezetője a Kontrolling vezető.  

A Kontrolling szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:  

-               Kontrolling rendszer kialakítása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése;
-               Vezetői döntések meghozatalához szükséges elemzések elkészítése, döntéstámogatás;
-               A társaság üzleti tervének előkészítése, a tervezési folyamat koordinálása a vállalat menedzsmentje által meghatározott irányelveknek megfelelően;
-               A társaság leányvállalatai üzleti terve elkészítésének szakmai támogatása;
-               Terv, tény adatok alakulásának rendszeres nyomon követése, eltérések elemzése;
-               A társaság divízióinak és leányvállalatainak eredményesség vizsgálata;
-               A tulajdonosi irányelvnek megfelelő kontrolling riportok elkészítése;
-               Ad-hoc adatszolgáltatás a tulajdonos felé, egyéb megkeresésekhez adatszolgáltatás;
-               Kontrolling szabályzat elkészítése és folyamatos karbantartása, jogszabályi követelményeknek való megfeleltetése;
-               Közreműködés az önköltségszámítás kidolgozásában és éves felülvizsgálatában;
-               Teljesítményértékelési rendszer kidolgozásának szakmai támogatása  

Humánerőforrás szervezeti egység

A Humánerőforrás szervezeti egység vezetője a Humánerőforrás vezető.  

A Humánerőforrás szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:  

-              Teljeskörű HR stratégia és keretrendszer kidolgozása és folyamatos aktualizálása;
-              Egységes HR szabályzat kialakítása különös tekintettel a beléptetési és kiléptetési folyamat kontrollpontjaira, toborzásra, valamint HR terület feladatainak és felelősségi köreinek pontos meghatározására;
-              Együttműködés más szervezeti egységekkel, különös tekintettel a bérszámfejtést végző szervezeti egységre;
-              Az éves üzleti terv HR részeinek kidolgozása;
-              HR kontrolling feladatok ellátása;
-              Éves beszámoló HR részeinek kidolgozása;
-              HR vonatkozású belső és külső adatszolgáltatások elkészítése;
-              HR vonatkozású belső kommunikáció ellátása, belső HR hírlevelek elkészítése
-              Munkaszerződések és HR vonatkozású megbízási szerződések előkészítése, szakmai véleményezése;
-              A munkavállalói jogviszonyok és munkaköri leírások nyomon követése, azok folyamatos frissítése a vonatkozó dokumentumokban;
-              A munkavállalók igényeihez és szervezeti célokhoz igazodó stratégiai és éves szakmai célok meghatározása;
-              Teljesítményértékelési, visszamérési rendszer bevezetése és folyamatos aktualizálása;
-              Az NFI jövőképéhez, küldetéséhez és stratégiai céljaihoz illeszkedő prémiumrendszer kialakítása, részvétel az éves prémiumfeladatok meghatározásában és kiértékelésében; -              Belső céges rendezvények szervezése;
-              Egységes belső oktatási keretrendszer kialakítása, képzési igényfelmérés, belső képzési stratégia és ütemterv kialakítása, képzések lebonyolítása, koordinálása.  

IT szervezeti egység

Az IT szervezeti egység vezetője az IT vezető.

Az IT szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:  

-               Az NFI teljeskörű IT stratégiájának kidolgozása és rendszeres felülvizsgálata;
-               Az NFI informatikai rendszereinek működtetése, karbantartása, fejlesztése;
-               IT szabályzatok kialakítása és rendszeres felülvizsgálata;
-               Információbiztonsági feladatok ellátása;
-               Mentési rend kialakítása és rendszeres felülvizsgálata;
-               Külső szolgáltatókkal való szakmai kapcsolattartás, szerződés szerinti teljesítés kontrollja, szolgáltatás minőségének ellenőrzése;
-               Felhasználói jogosultságok kezelése és rendszeres felülvizsgálata;
-               IT hálózatok folyamatos biztonsági tesztelése;
-               Informatikai Katasztrófaelhárítási terv kialakítása és rendszeres felülvizsgálata;
-               NFI működésének, üzleti folyamatainak informatikai támogatása;
-               IT tartalmú beruházások, projektek, beszerzések szakmai támogatása, kontrollja, minőségbiztosítása, kockázatkezelése;
-               Részvétel IT tartalmú beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésében, lebonyolításában, ahhoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása;
-               Javaslattétel a beruházási tervek, beszerzési tervek IT tartalmára;
-               Igazgatóságok informatikai jellegű problémáinak, bejelentéseinek, javaslatainak fogadása, kezelése;
-               Informatikai eszközök nyilvántartása, részvétel azok leltározásában;
-               Javaslattétel informatikai eszközök selejtezésére, új eszközök beszerzésére;
-               A KDS programmal kapcsolatos informatikai fejlesztések szakmai felügyelete
-               Technológiai IT feladatok ellátása a Filmlabor igazgatóság digitális utómunka feladatai tekintetében. E feladat keretében az informatikai fejlesztési igények felmérése és kezelése, valamint a több PB (petabyte) technológiai szerverkapacitás üzemeltetése és felügyelete  

Üzemeltetési szervezeti egység

Az Üzemeltetési szervezeti egység vezetője az Üzemeltetési vezető.

Az Üzemeltetési szervezeti egység az alábbi feladatokat látja el:  

-               Az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt ingatlanainak üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljeskörű ellátása, a belső kivitelezésben zajló fejlesztések végrehajtása, illetve a külső kivitelezésben készülő fejlesztések felügyelete;
-               Az NFI saját tulajdonú, vagyonkezelt, illetve bérelt ingatlanjainak üzemeltetési szabályzata megalkotása és folyamatos aktualizálása, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások figyelembe vételével  

Forgalmazás Támogatási igazgatóság

A Forgalmazás Támogatási igazgatóságot a Forgalmazás Támogatási Igazgató vezeti.  

A Forgalmazás Támogatási igazgatóság feladatai:

-        Az NFI hazai moziforgalmazáshoz és egyéb jogértékesítéshez kapcsolódó tevékenységek ellátása és koordinációja. Ide tartozik a hazai moziforgalmazási és egyéb jogértékesítési stratégia kialakítása, valamint a kapcsolattartás a producerekkel és forgalmazókkal, tanácsadókkal;
-        A mozi forgalmazás támogatásaként a tesztvetítések, exit kutatások szervezése, a TV spotok felhasználásának kialakítása;
-        Filmek hazai moziforgalmazása kapcsán terjesztési/marketing támogatások koordinációja;
-        Mozifilmek Tv produkciók, DVD, Blu-ray és egyéb tartalom hordozók, valamint letölthető tartalmak és egyéb alternatív disztribúciós felületek jogai értékesítésének koordinációja; -        VOD platform üzemeltetésének és tartalommenedzsmentjének koordinációja;
-        Piackutatási feladatok (mozilátogatási szokások, tartalomfogyasztás);
-        Eseti jelleggel egyéb központi projektekben való részvétel.  

Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóság

A Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóság működését a Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti Igazgató vezeti.

A Nemzetközi Jogértékesítés és Képviselet igazgatósághoz tartoznak az alábbi részlegek:  

-        Fesztivál-menedzsment részleg;
-        Eurimages képviselet részleg ;
-        Nemzetközi Értékesítés részleg  

A Fesztivál-menedzsment részleg látja el a filmek hazai és nemzetközi fesztiválokon történő részvételével kapcsolatos feladatokat (magyar filmek és magyar részvételű koprodukciós filmalkotások nevezése, utazások szervezése, kópiák rendelése és kiszállíttatása, stb.).  

Az Eurimages képviselet részleg látja el Magyarországnak az Eurimages-on belüli képviseletéhez kapcsolódó feladatokat.  

A Nemzetközi Értékesítés részleg látja el az NFI által támogatott filmalkotások nemzetközi terjesztésével kapcsolatos feladatokat valamint azon filmalkotások terjesztésével kapcsolatos feladatokat, melyek esetében a terjesztésre az NFI a filmelőállítóval kötött külön megállapodás alapján jogosult.  

A Nemzetközi Jogértékesítési és Képviseleti igazgatóság ezen kívül az alábbi feladatokat látja el:

-        a magyar regionális filmalapok koordinálása, nemzetközi filmek létrejöttében való részvételük elősegítése, az európai regionális filmalapokkal való kapcsolattartás;
-        az európai filmalapokhoz és az európai filmes szervezetekhez fűződő kapcsolatok erősítése, ápolása;
-        a nemzetközi filmszakmai szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása;
-        EFP ügyek intézése  

Szolgáltatás Értékesítési és Támogatási szervezeti egység

A Szolgáltatás Értékesítés és Támogatás szervezeti egység működését a Szolgáltatás Értékesítés és Támogatási vezető irányítja. Feladatai közé tartozik különösen a Filmlabor és a MAFILM igazgatóságok vonatkozásában a szolgáltatás értékesítés és támogatási feladatok ellátása.  

Marketing és Kommunikációs igazgatóság

A Marketing és Kommunikációs igazgatóság működését a Marketing és Kommunikációs Igazgató irányítja.

A Marketing és Kommunikáció igazgatósághoz tartoznak az alábbi tevékenységek:  

-        részt vállal az NFI marketing és kommunikációs stratégiájának kidolgozásában;
-        forgalmazást elősegítő marketing kommunikációs rendszert dolgoz ki és működtet;
-        irányítja és összefogja az NFI valamennyi szervezeti egységének a külső és belső kommunikációját egyaránt;
-        építi és kezeli az NFI média- és sajtókapcsolatait;
-        összehangolja az NFI médiában való megjelenését;
-        gondozza és fejleszti az NFI kommunikációs csatornáit (honlap, hírlevél, social media csatornák);
-        tartalmat szolgáltat és közzétesz az NFI kommunikációs csatornáin;
-        gondozza az NFI kiadványait a koncepciótól a megvalósításon át a terjesztésig,
-        ellátja az NFI egységes arculatának gondozását, biztosítja az NFI arculati elemek alkalmazását a rendezvények, kiadványok, honlapok és minden más megjelenési forma esetében;
-        marketing és kommunikációs rendezvényeket, eseményeket szervez;
-        közreműködik az NFI rendezvények koncepciójának kidolgozásában, előkészítésében és lebonyolításában;
-        hirdetési felületek vásárlásáról, az NFI arculathordozók beszerzéséről gondoskodik,
-        részt vesz a nemzetközi marketing és kommunikációs tevékenységek végrehajtásában, fesztiválokon és szakmai vásárokon;
-        együttműködéseket alakít ki széles elérésű médiatartalom szolgáltatókkal és sajtótermékek kiadóival;
-        aktívan részt vesz a letölthető tartalmak és egyéb alternatív disztribúciós felületek forgalmazási és marketing stratégiájának kialakításában;
-        állandó és eseti jellegű projektek koordinációja 

***

2021. március

 

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

- Vezérigazgató:

Pál Ákos (+36 1 461 1320; nfi@nfi.hu)

- Működéstámogatási vezérigazgató-helyettes:

Budai Ákos (+36 1 461 1318; budai.akos@nfi.hu)

- Filmarchívum Igazgató:

Ráduly György (+36 1 200 8739; raduly.gyorgy@nfi.hu)

- Filmlabor Igazgató:

Aradi László (+36 1 391 0501; aradi.laszlo@nfi.hu)

- Forgalmazás Támogatási igazgató:

dr. Jung Zsuzsanna (+36 1 461 1366; jung.zsuzsanna@nfi.hu)

- Forgatókönyv Fejlesztési Igazgató:

Fonyódi Tibor (+36 1 461 1393; fonyodi.tibor@nfi.hu)

- Gyártási Támogatási Igazgató:

Pesti Ákos (+36 1 461 1380; pesti.akos@nfi.hu)

- Jogi Igazgató:

Dr. Csepely Balázs (+36 1 461 1363; csepely.balazs@nfi.hu)

- Képzési Igazgató:

Lányi Eszter (+36 1 252 2870; lanyi.eszter@nfi.hu)

- Nemzetközi Jogértesítési és Képviseleti Igazgató:

Bereczki Csaba (+36 1 461 1350; bereczki.csaba@nfi.hu)

- MAFILM Igazgató:

Ottinger Ildikó Andrea (+36 1 252 2870; kovacs.ildiko@nfi.hu)

- Marketing és Kommunikációs Igazgató:

Baranyai Szabolcs (+36 1 461 13 55; baranyai.szabolcs@nfi.hu)

 -Kontrolling vezető:

Zsigó Mónika (+36 1 461 1345; zsigo.monika@nfi.hu)

-Humánerőforrás vezető:

Szabó Éva (+36 1 461 1320; szabo.eva@nfi.hu)

-IT vezető

Balogh János (+36 1 461 1320; balogh.janos@nfi.hu)

-Üzemeltetési vezető:

Horváth Gábor (horvath.gabor@nfi.hu)

-Megfelelőségi és szabályozási vezető

dr. Bottyán Béla ( +36 1 461 1371; bottyan.bela@nfi.hu)

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyfélfogadási rend hétfőtől - péntekig 8-17 óráig 

Vezérigazgatóság

Kanász-Nagy Anna, igazgatósági asszisztens
Telefonszám: +36 1 461 1320
Telefaxszám: +36 1 461 1332
E-mail cím: nfi@nfi.hu 

 

MAFILM

Bauer Zsófia, titkársági munkatárs
Telefonszám: +36 1 252 2870;
E-mail cím: mafilm@nfi.hu

Klacsmann Detre, produkciós menedzser
Telefonszám: +36 1 220 5419
E-mail cím: klacsmann@nfi.hu

 

Filmlabor

Kovács-Lehoczki Judit, irodavezető
Telefonszám: +36 30 371 9972
E-mail cím: lehoczki.judit@nfi.hu  

Bódizs Tamás, produkciós menedzser
Telefonszám: +36 30 948 1807
E-mail cím: bodizs.tamas@nfi.hu

 

Filmarchívum

Tóth Berta, irodavezető
Telefonszám: +36 20 398 1053
E-mail cím: toth.berta@nfi.hu

 

Képzés

Gyulavári Tímea, filmszakmai referens
Telefonszám: +36 1 252 2870
E-mail: gyulavari.timea@nfi.hu

 

Nemzetközi jogértékesítés és képviselet

Andrasovits Klaudia, sales executive
Telefonszám: +36 1 461 1353
E-mail: androsovits.klaudia@nfi.hu

 

***

2021. szeptember

Létszám: 3 fő

Név Beosztás Elérhetőség
Káel Csaba igazgatóság elnöke  nfi@nfi.hu
Pál Ákos Bertalan igazgatósági tag  nfi@nfi.hu
dr. Kovács Péter Szabolcs igazgatósági tag  nfi@nfi.hu

„Magyar Filmlabor Services” Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlabor.services@nfi.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haraszin Éva, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18. 5. em. 2.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.eu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%


Location Office Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: + 36 1 461 13 03
E-mail címe: kozteruleti.iroda@filmlocation.hu
Tevékenységi köre: 8411’08 Általános közigazgatás – főtevékenység
Képviselőjének neve: dr. Radványi Réka, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

 

Előző állapot:

"Magyar Filmlabor Services" Kft.

Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Telefonszáma: +36 1 391 0501
E-mail címe: filmlaborservices@filmlab.hu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Gellért Mónika, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174.
Telefonszáma: +36 1 300 7206
E-mail címe: adam.paszternak@kreativeuropa.hu
Tevékenységi köre: Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Paszternák Ádám, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

MAFILMRENT Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 461 1320
E-mail címe: nfi@nfi.hu
Tevékenységi köre: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Budai Ákos Balázs, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%


MAFILM AUDIO Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Telefonszáma: +36 1 469 2030
E-mail címe: mail@mafilmaudio.eu
Tevékenységi köre: Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Haber Andrea, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 41,06%

 

MAFILM-PROFILM Reklám Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Róna u 174.
Telefonszáma: +36 1 252 2870
E-mail címe: mafilm@mafilm.hu
Tevékenységi köre: Film-, video-, televízióműsor-gyártás (főtevékenység)
Képviselőjének neve: Dulai Renáta, ügyvezető
Közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 90%

Pályázati nyilvántartó rendszer I. (elsősorban moziban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Irat- és dokumentumkezelő rendszer (Andoc)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: szerződés előkészítése, szerződéskezelés az iratkezelő szoftverben; A szerződés teljesítésével és kapcsolattartási célból történő adatkezelés; szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások lezárása, a szerződés megszüntetésével kapcsolatos igények érvényesítése

Jogalapja: szerződés teljesítése (amennyiben a szerződő fél maga az érintett) vagy a Magyar Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (amennyiben az érintett nem szerződő fél)

Érintettek köre: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződéses partnerei

Bérügyviteli, személyi jövedelemadó információs rendszer (BérPro)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Pénzügyi információs rendszer (Forrás)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Pályázati feltételek elbírálása, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása; elszámolás jogszerűségének ellenőrzése

Jogalapja: Szerződés teljesítése (az Adatkezelő Támogatási Szabályzatának feltételei szerint) /költségvetési támogatás nyújtásával összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Érintettek köre: közvetlen támogatásban részesített személyek

Pályázati nyilvántartó rendszer II. (elsősorban médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt filmalkotásokkal összefüggő támogatási igények)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által meghirdetett pályázatokon való részvételhez szükséges előzetes regisztráció; pályázó azonosítása, pályázat kezdeményezésének nyilvántartása; a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok ellátása

Jogalapja: szerződés teljesítése

Érintettek köre: pályázó személyek és velük jogviszonyban álló érintettek

Bér-és humánügyviteli információs rendszer (NEXON)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása; az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése; Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése; Bérszámfejtés; szerződéssel kapcsolatos elszámolások; személyügyi nyilvántartás, munkaidő-nyilvántartás, cafeteria-nyilvántartás

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen

Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Integrált vállalatirányítási rendszer (sERPa)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: Szerződéskezelés, szerződés teljesítése, szerződésből eredő igények érvényesítése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások, illetve azok lezárása, adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése, pénzügyi és számviteli kötelezettségek teljesítése (különösen késedelmi kamat kezelése, banki kivonat rögzítése, átutalási megbízások, pénztárak kezelése, tárgyi eszközök kezelése, leltárak, analitikák, beszámolók készítése könyvvitel, költségmegosztás, bevallások, nyilvántartások vezetése)

Jogalapja: adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; szerződés teljesítése, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen
Érintettek köre: munkavállalók, szerződéses partnerek

Filmarchívum Információs Rendszere (MFI)

Formátum: SQL

Adatkezelés célja: a Filmintézet Filmarchívum szervezeti egysége által kezelt filmalkotások adatainak nyilvántartása, kezelés közzététele a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/B. §-a szerinti feladatok ellátása céljából

Jogalapja: közérdekű adatkezelés

Érintettek köre: filmalkotás létrehozásában közreműködő személyek

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakmai listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: Az érintettel való kapcsolattartás szakmai rendezvényeken való részvétellel (ideértve a fesztiválokon való részvételt is), illetve utazásszervezéssel kapcsolatosan

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: mozgóképszakmai rendezvényeken való részvételt kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. partnereinek üzleti célú kapcsolatfelvételére vonatkozó listája

Formátum: XLS

Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás üzleti célú kapcsolatfelvétel céljából

Jogalapja: A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.-nek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B.§-a szerinti feladatok magas szintű ellátásához fűződő jogos érdeke vagy az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: üzleti célú kapcsolattartást kezdeményező személyek

Adatok forrása: érintett által megadott elérhetőségi adatok


***


2020. június

Hungarian Film Magazin

Évente két alkalommal, a berlini és a cannes-i filmfesztivál idején megjelenő angol nyelvű magazin, amely a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatott filmalkotások mellett bemutatja a magyar filmipart és annak szereplőit, cikkekkel, interjúkkal. Amennyiben a további „A” kategóriás filmfesztiválokon van jelentős magyar részvétel (pl. Karlovy Vary, Velence, Toronto), a magazinhoz a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. külön kiadványt készít.

A kiadvány minden nagyobb fesztiválon terjesztésre kerül, valamint eljut a külképviseletekhez, állami cégek vezetőihez és az európai filmalapok vezetőihez is.

A kiadvány ingyenes.

 

Filmkultúra

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. magazinja

Rovatok: filmek, arcok, szemle, gondolatok

www.filmkultura.hu

A magazin ingyenes.

 

Fast Forward Program

A Filmintézet célja a piac diktálta helyzetekre való gyors reakció, a szakemberhiány megszüntetése és a hazai filmes szakma versenyképességének növelése. Az erre a célra létrehozott Fast Forward Program küldetése, hogy a hazai szakmai környezetből jelenleg hiányzó, rövid képzésekkel fejlessze a szakembereket és belépési lehetőséget nyújtson a szakma iránt érdeklődők számára.

A program elsősorban intenzív és gyakorlatiorientált workshopokat kínál. Előadóink aktív, tapasztalt és sikeres filmkészítők, filmes szakemberek, ami lehetővé teszi az elmélet és gyakorlat megfelelő egyensúlyát.

A 2019-2020-as programfüzet innen tölthető le.

A programfüzet ingyenes.

A testületi szerv (Igazgatóság) adatai
döntései előkészítésének rendje ügyrend 3.2.1. pontja szerint
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja ügyrend 7. pontja szerint
eljárási szabályai ügyrend 3. pontja szerint
üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága ügyrend 3.1.1. pontja szerint
döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói dokumentumok közzétéve
a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza ügyrend 3.4. és 3.5. pontjai szerint

 

Az NFI Igazgatósági Ügyrendje (2020.01.06 - 3. sz. melléklete)

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2020.09.29

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2021.01.26

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2021.05.10

Igazgatósági ülés jegyzőkönyv 2021.09.28

 

Igazgatósági határozatok:

2020.

Igazgatósági határozat 30 - 2020.09.29

Igazgatósági határozat 31 - 2020.09.29

Igazgatósági határozat 32 - 2020.12.27

Igazgatósági határozat 33 - 2020.11.27

Igazgatósági határozat 34 - 2020.11.27

Igazgatósági határozat 35 - 2020.12.03

Igazgatósági határozat 36 - 2020.12.03

Igazgatósági határozat 37 - 2020.12.16

Igazgatósági határozat 38 - 2020.12.16    

Igazgatósági határozat 39 - 2020.12.31    

 

2021.

Igazgatósági határozat 1 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 2 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 3 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 4 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 5 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 6 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 7 -   2021.01.26

Igazgatósági határozat 8 -   2021.02.08

Igazgatósági határozat 9 -   2021.02.26

Igazgatósági határozat 10 - 2021.02.26

Igazgatósági határozat 11 - 2021.03.31

Igazgatósági határozat 12 - 2021.04.14

Igazgatósági határozat 13 - 2021.04.14

Igazgatósági határozat 14 - 2021.04.14

Igazgatósági határozat 15 - 2021.05.04

Igazgatósági határozat 16 - 2021.05.10

Igazgatósági határozat 17 - 2021.05.10

Igazgatósági határozat 18 - 2021.05.10

Igazgatósági határozat 19 - 2021.05.31

Igazgatósági határozat 20 - 2021.05.30              

Igazgatósági határozat 21 - 2021.09.28

Igazgatósági határozat 22 - 2021.09.28

Igazgatósági határozat 23 - 2021.11.02

Igazgatósági határozat 24 - 2021.12.13

Igazgatósági határozat 25 - 2021.12.17

Igazgatósági határozat 26 - 2021.12.17

Igazgatósági határozat 27 - 2021.12.17

 

2022.

Igazgatósági határozat 1 - 2022.01.11

Igazgatósági határozat 2 - 2022.01.24

Igazgatósági határozat 3 - 2022.01.24

Igazgatósági határozat 4 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 5 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 6 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 7 - 2022.01.25

Igazgatósági határozat 8 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 9 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 10 - 2022.03.23

Igazgatósági határozat 11 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 12 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 13 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 14 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 15 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 16 - 2022.04.01

Igazgatósági határozat 17 - 2022.04.01

Nem voltak az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések az elmúlt 1 évben.  

Adatigénylési tájékozható az alábbi linken az adatigénylési tájékoztató fül alatt elérhető:

http://nfi.hu/hu/rolunk/kozerdeku-adatok

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Megfelelést támogató szervezeti egység (1145 Budapest, Róna utca 174.)
Dr. Németh Szabolcs, adatvédelmi tisztviselő

 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2012. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2013. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2017. évről

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági jelentése a 2017. évről

Magyar Nemzeti Filmalap Beszámoló és és Közhasznúsági melléklet 2018

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2018. évi beszámolója

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a 2019. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési és Innovációs igazgatóságának 2019. évi beszámolója

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. éves beszámolója a 2020. évről

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. közhasznúsági melléklete a 2020. évről 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Képzési igazgatóságának beszámolója 2020

Az éves terv és az ajánlatok vagy részvételi jelentkezésekről készült összegezés a Kbt. és a  424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben elérhető az Ajánlatkérő nevére történő kereséssel.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

és https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

A közbeszerzés útján kötött szerződések a Kbt. rendelkezései alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Core- rendszerben elérhetők: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/

 

Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókra vonatkozó közérdekű adatok közzététele.

aktuális

Archívum:

2020_02

2020_03

2020_04

2020_05

2020_06

2020_07

2020_08

2020_09

2020_10

2020_11

2020_12

2021_01

2021_02

2021_03

2021_04

2021_05

2021_06

2021_07

2021_08

2021_09

2021_10

2021_11

2021_12

2022 01

A köztulajdonban álló gazdasági társaság pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzététele.

5 millió Ft feletti szerződések 2017

5 millió Ft feletti szerződések 2018

5 millió Ft feletti szerződések 2019

5 millió Ft feletti szerződések 2020

5 millió Ft feletti szerződések 2021

5 millió Ft feletti szerződések 2022

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. elsődlegesen a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi a következő adatokat, dokumentumokat:

  1. a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
  2. az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
  3. a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  4. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
  5. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
  6. a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
  7. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

http://kereso.core.kt.hu

Közadatkereső

Tovább

Adatigénylési tájékoztató

Letöltés

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentumai

Tovább

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem